logoslehti.net on verkkolehti jota julkaisee OOL - OSF, eli Ortodoksinen opiskelijaliitto - Ortodoxa studentförbundet r.y. Logos on ilmestynyt vuodesta 1958, ja vuonna 2012 se muutettiin vain verkossa julkaistavaksi.

Lehti tarkastelee maailmaa, sen tapahtumia ja ihmisiä ortodoksisen ihmiskuvan ja opin kautta. Luettavaa tarjotaan niin teologisesti valveutuneille kuin kirkon rivijäsenillekin. Lukijan ei tarvitse olla opiskelija, lehden pääpaino on kuitenkin nuorissa aikuisissa ja opiskelijoissa.

Logoslehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Arkiston pdf-näköislehti myöhempää lukemista varten ilmestyy viiveellä. Mikäli jokin artikkeli herättää mielipiteitä, arvoisa lukija on vapaa kirjoittamaan vastineen, kannanoton taikka mielenilmaisun, sana on vapaa.